Προσωπικά δεδομένα

Προστασία προσωπικών δεδομένων στο petkosmos.gr

Το petkosmos.gr στην παρούσα σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει όταν ο επισκέπτης χρήστης επισκέπτεται και εγγράφεται στις υπηρεσίες του όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του όταν εισέρχεται στα διαφημιστικά προγράμματα οι ζητούμενες πληροφορίες είναι: όνομα, επίθετο, οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, επάγγελμα, e-mail, διακριτικό τίτλο, επωνυμία, ΔΟΥ.

Η χρησιμοποίησή τους είναι για τους εξής γενικούς λόγους:
  • Για την ενημέρωση σχετικά με τις προσφορές και παρουσίαση προϊόντων.
  • Για την ικανοποίηση των πελατών χρηστών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντων.
  • Για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών-χρηστών και για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει.
To petkosmos.gr δεσμεύεται να μη προβεί σε δημοσίευση ή κοινοποίηση ή πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών και πελατών του σε τρίτα πρόσωπα εκτός εάν έχουν την ρητή τους συγκατάθεση. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το petkosmos.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την υποστήριξη προς το petkosmos.gr όταν εντάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου προς τις αρμόδιες αρχές.
 

Διαφήμιση

Ο διαφημιζόμενος που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο petkosmos.gr πρέπει να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, fax, τηλέφωνο, e-mail, ιστοσελίδα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, πόλη, χώρα, στοιχεία πιστωτικής κάρτας χωρίς να ευθύνεται για τα προσωπικά δεδομένα που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές με τους επισκέπτες-χρήστες των υπηρεσιών αυτών.
 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Από τον επισκέπτη-χρήστη που κάνει χρήση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ζητούνται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, έδρα επιχείρησης, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax, e-mail, ιστοσελίδα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, πόλη, χώρα, στοιχεία πιστωτικής κάρτας τα οποία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του petkosmos.gr. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη-χρήστη δεν δύναται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός εάν ρητά αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.
 

Cookies

Σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες το petkosmos.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies που είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται μόνο για διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέπει την αποδοχή χρήσης cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ρυθμίζοντας το διακομιστή. Όταν δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 

E-mail

Το petkosmos.gr για να παραχωρήσει στον επισκέπτη-χρήστη την ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ζητούνται τα εξής στοιχεία: όνομα, επίθετο, οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ουδέποτε γνωστοποιούνται τα στοιχεία αυτά σε τρίτους από το petkosmos.gr εκτός των ρητά αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση όπως επίσης και ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάττει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους.
Το petkosmos.gr ελέγχει το περιεχόμενο των αποστελλομένων μηνυμάτων από τους επισκέπτες όπως επίσης διατηρεί αρχείο και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους επισκέπτες-χρήστες εκτός εάν δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο πληροφορώντας γι' αυτό με ενημερωτικό σημείωμα.
 

Links προς άλλα sites

Το petkosmos.gr έχει links που απευθύνονται προς άλλους διακτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών.
 

Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη-χρήση σε ψηφοφορία που διενεργεί το petkosmos.gr δεν ζητούνται προσωπικά δεδομένα αλλά απλώς η ψήφος του καταγράφεται απλά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εκάστοτε εταιρείας που αναλαμβάνει την ψηφοφορία.
 

Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του petkosmos.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας Ν.2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 όπως και το νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66 ΕΚ. Το petkosmos.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημερώσεως των επισκεπτών-χρηστών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Όποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του